سرنوشت

 

«خدایا  سرنوشت  مرا   خیر            بنویس، تقدیری مبارک 

تا  هر چه را تو  دیر  می خواهی، زود نخواهم  و هر چه را  زود می خواهی ، دیر نخواهم»

/ 2 نظر / 7 بازدید
عسل فومنی

دوست عزیزم سلام شاد بودن هنر است،شاد کردن هنری والاتر.پس هرگز مپسندیم به خویش چون یکی شکلک بیجان شب و روز، بی خبر از هم و خندان باشیم. بی غمی درد بزرگیست ، که دور ازماباد.

انسان

خیلی دلنشین بود[رویا][گل]