نور

 

   دارم درد می کشم از نبودنت در لحظه هایم... از هرز رفتن ثانیه هایم... از گم شدنم در میان خودم... باید از نو دنبالت بگردم...
خدااااا!!!!

گم کرده ام تو را... چراغی عطا نما

یا نور النور٬ یا منور النور، می ترسم از ظلمت و قصور... یا مدبر النور٬ یا نور کل نور، عطایم نما بصیرت و شعور

____________________________

مرا به خودت مومن کن!

 

 منبع:کاغذ و قلم

/ 0 نظر / 4 بازدید