بخند

 

زندگی نفسی ارزش غم خوردن نیست اما چه کنیم کمش بد نیست .. حکمت خداست ... تا ارزش شادی را بدانیم .. و ..

 

لبخند تو را چند صباحی ست ندیدم

یک بار دگر خانه ات آباد، بگو "سیب!"

 

 

نگاه خیام به ارزش شادی

 

روزی کسی به خیام خردمند، که دوران کهنسالی را پشت سر می گذاشت گفت: شما به یاد دارید دقیقاً پدر بزرگ من، چه زمانی درگذشت؟!

خیام پرسید: این پرسش برای چیست؟

آن جوان گفت: من تاریخ درگذشت همه خویشانم را بدست آورده ام و می خواهم روز وفات آنها بروم گورستان و برایشان دعا کنم و خیرات دهم و ...

خیام خندید و گفت: آدم بدبختی هستی! خداوند تو را فرستاده تا شادی بیافرینی و دست زندگی و مستمندان را بگیری تا نمیرند تو به دنبال مردگان هستی؟!

بعد پشتش را به او کرد و گفت مرا با مرده پرستان کاری نیست و از او دور شد.

اندیشمندان کشورمان ارد بزرگ می گوید: (کاویدن در غم ها ما را به خوشبختی نمی رساند).

و هم او در جایی دیگر می گوید: (آنکه ترانه زاری کشت می کند، تباهیدن زندگی اش را برداشت می کند).

امیدوارم هم ما ارزش زندگی را بدانیم و برای شادی هم بکوشیم.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید