محل زندگی

 

به نظر من ما انسانها بر روی کره زمین زندگی نمیکنیم ، بلکه سرزمین واقعی ما ، قلب کسانی است که به آنها علاقه داریم .

فراتر از بودن - کریستین بوبن
/ 1 نظر / 3 بازدید