سلام قولا من رب الرحیم

 

سلام

سلامی از قلب قران یسین

سلام قولاَ من رب الرحیم

الهی همیشه لبخند به لب باشی

مثل رسول م حضرت خاتم

محمد (ص)

رسول همیشه تبسم

انسان گشاده رو

راز مهربانی

راز لبخند

را به همه می آموخت

دنیا و راه نفوذ در دل پاک و ناز آدمها

با لبخند زیباتر، اصلاً خوشبختتر، سالم تر ....

مهربانترین کیست

خدا

لبخند خدا چگونه است

رسول خاتم پیام آور صلح و دوستی ...

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
مرجان

سلام قولا من رب رحیم. زیبا بود. ممنون[لبخند]