شیرین تویی

 

خدایا دیده نمی شوی، نیستی در ظاهر، در نگاه من، اما من هر لحظه در آغوش و پناه تو هستم.

دل می بندم به هم نوع و هم زیست خودم. امان که امید و وفا در آن محتاج توفیق نگاه توست.

کمکم کن عاشق خودت باشم، دلم گرفتار تو باشد . که این مخلوقانت، نظر و نگاه لطف تو نباشد. نه شیرین اند نه لیلی نه ... نه نه نه ... جز تلخیه تنهایی هیچ نیستند... ای تنها ترین  تنها ، تنهایه دل تنهایم شیرینش تویی.

داستان دلتنگی، داستان تنهایی است، این تنهایی رو می دونم با تو پر می کنم، نه دشمن حسود، مغرور و دشمن قسم خورده من، شیطان رجیم درگاه تو.

خودم تا هستم سجده به درگاه ات...

منِِ خاک

امضاء مخلوقت

مهر سجاده

طین


/ 0 نظر / 5 بازدید