راز خوشبختی (خدا را شکر )

 

خدا را شکر که تمام شب صدای خرخر شوهرم را می شنوم این یعنی او زنده و سالم در کنار من خوابیده است.خدا را شکر که مالیات می پردازم این یعنی شغل و درآمدی دارم .خدا را شکر که باید ریخت و پاش های بعد از مهمانی را جمع کنم این یعنی در میان دوستانم بوده ام .خدا را شکر که لباسهایم برایم تنگ شده اند این یعنی غذای کافی برای خوردن دارم. خدا را شکر که در پایان روز از خستگی از پا می افتم این یعنی توان سخت کار کردن را دارم .خدا را شکر که باید زمین را بشویم و پنجره ها را تمیز کنم این یعنی خانه ای دارم . خدا را شکر که در جایی دور جایی برای پارک پیدا کردیم این یعنی هم توان راه رفتن را دارم و هم اتومبیلی برای سوار شدن .خدا را شکر که هر روز با زنگ ساعت بیدار می شوم این یعنی من هنوز زنده ام .خدا را شکر که گاهی اوقات بیمار می شوم این یعنی به یادم می آورم که اغلب اوقات سالم هستم .خدا را شکر که خرید هدایای سال نو جیبم را خالی می کند این یعنی عزیزانی دارم که می توانم برایشان هدیه بخرم . خدا را شکر...

ارسال مطلب از خانوم حاجیه د ص
/ 0 نظر / 8 بازدید