احساس غم و شادی

ً* آیا می دانید که *

در میان 27 نوع احساس ، حس " غم " با 120 ساعت ، ماندگارترین حس در بدن انسان است .

محققان بلژیکی با مطالعه روی 233 دانش آموز دبیرستانی ، دریافتند که احساسات 19 گانه غم ، شادی ، نفرت ، درماندگی ، حسادت ، آرامش ، اشتیاق ، ستایش ، استراحت و آسودگی ، گناه ، استرس ، غرور ، گیجی ، عصبانیت ، تحریک ، ترحم ، تحقیر ، ترس ، شرم ، انزجار طول عمر مشخصی دارند .

در این میان ،" غم " با 120 ساعت ماندگارترین حس است اما شادی فقط 36 ساعت عمر دارد ، در توضیح این علت ، آمده است : از دست دادن یا دوری از عزیزان ، به این دلیل غیر قابل تحمل است که احساس اندوه ناشی از آن ، 240 برابر بیشتر از سایر احساس ها نظیر شرم ، شگفتی و خشم طول می کشد ، حادثه های پی در پی ، اندوه انسان را بیشتر می کند و معمولا مردم ، زمان طولانی تری لازم دارند تا بر آن غلبه کنند بدون آنکه واقعا به ماهیت اندوه خود پی ببرند .

 

براساس این تحقیق ، میزان ماندگاری احساس به ترتیب عبارتند از : غم 120 ساعت ، نفرت 60 ساعت ، شادی 36 ساعت ، درماندگی ، امید ، اضطراب ، ناامیدی و خشنودی 24 ساعت ، حسادت 15 ساعت ، آرامش 8 ساعت ، اشتیاق ۶

/ 1 نظر / 11 بازدید
عينک سه بعدي

فروش ويژه پکيج عينک سه بعدي با عينک سه بعدي جز بازيگران فيلم شويد و هيجان را تجربه کنيد...