زبان یا زیان

 

زبان یا زیان

همه ما پشت زبانمان پنهان شدیم

اگه ننویسی . حرفی نزنی . نقدی بر تو نیست

به گفته لقمان حکیم . هیچوقت زیانی ندید مگر از زبان خویش

سلامتی می خواهی زبان خویش را نگه دار

مگر این نیست با زبان خوش میشه مار رو از لونش بیرون کشید

 

خدایا اگه جای خوبی بدی دیدی چیکار می کنی؟

خدایا درس سنگین بهم نده

من همینجوری مشق شبم رو ننوشتم

بازم می گم خدایا دل خودت بگیره چکار می کنی؟

 

/ 0 نظر / 5 بازدید