خیر

 

کسی که در دنیا چهار خصلت به او اعطا شده باشد،به تحقیق خیر دنیا و آخرت به اواعطا شده است :

        *- تقوا و پاکدامنی که او را از محرمات الهی باز دارد.

        *-اخلاق خوبی که بتواند با آن در بین مردم زندگی کند.

        *-حلم و بردباریی که بتواند به واسطه ی آن، جهل شخص جاهل و نادان را دفع کند.

        *-همسر شایسته و صالحی که او را در امور دنیوی و اخروی کمک کند. 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
p

سه تای اولی رو دارم اما چهارمی همسر شایسته تو بذار همسر پیدا بشه شایسته و غیرشایسته اش بماند.

الهام

اگه این طوره خدا خوب بلده خیر رو به کیا بده.......ماهم حتما آفریده شدیم تا هی آزمایش بشیم و هی صبر کنیم..........................