عطش !

عطش !  

دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد که تا آخر عمر هم بدوی چیزهای جدیدی هست که هنوز میتوانی حسرتشان را بخوری .

پس یک جاهایی در زندگی ترمز دستیت را بکش ، بایست و زندگی کن ...

 

پ ن : منظور بُعد مادی زندگی است ...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید