نشستم تماشا به نوشته های تو

 

غول این مرحله رو کشتم

 

هنوزم یه جون دارم

مرحله ی بعدی لدفن

 

ورزش اعصاب میخوای؟

 

صبا بیا تو ترافیک

اعصابت آرنولد میشه قشنگ

خدا گفته ارحم ترحم

رحم کن تا بهت رحم کنم

 

دیر شده بود پارکینک دیگه جا نداشت، یک دوتا چراغ زدند گفتند جا نیست با دستاشون گفتند نیا تو.. راه دادم رفتند بیرون.. جلوتر رفتم دوتا ماشین دیگه جلوم بودند چراغ زدند بیان بیرون.. راه نداشتم نه عقب برم نه .. سمت چپم مجبور شدم بپیچم که راه بدم .. و باز مجبور شدم تا ته این مسیر باریک که ماشین ها ساختند رو برم که تا این  کوچه تنگ که ماشینها با پارک کردنشون درست کردند رسیدم دیدم یه جایی هست. اندازه درست یه ماشین.. .. ارحم ترحم .. معنی من راه بده تا بهت راه بدم

باز بگو تنهام.. دلمو شکستند ... نشستم تماشا به نوشته های تو.. همین

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
سحر

سلام ،برای همیشه یادم میمونه (ارحم ترحم ) رحم کن تا بهت رحم کنم . خیلی زیبا بود . پیشاپیش عید قربان را به شما تبریک میگم، و دعا می کنم که شاه کلید تمام قفلها رو از خدا عیدی بگیری .