بگو یا مقلب القلوب و الابصار

 

همیشه صبور باش اما نه

بعضی وقتها

صبر نکن سال تمام شه یک سال جدید شروع شه

خودت یه هفت سین بساز تو سفره دلت

بشین دو زانو با احترام روی جمال توصیف نشدنیش

بگو

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الا احسن الحال

صبر نکن شب قدر شه

هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

صبر نکن

اول تو سلام بگو

که 70 به 1 این سلام.... 

/ 0 نظر / 6 بازدید