دوست و دشمن

 

 

 

گآهی یک ''دوست'' کارے میکنه

 

که بد جور ے دلت وآسه ''دشمنت'' تنگ میشه...!!!

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز آی گفتی ! این حرفتون مثل یه استخوان تو گلو گیر کرده بود که شما رفع گیر کردی و کمی منو هم راحت کردی ..... متشکرم سال نو و عیدتون هم مبارک[گل]