مثل آب

 

 

با آرامش و نرمی

مثل آب

به نرمی آب که به سنگ برخورد می کنه از کنارش به آرامی عبور می کنه

خودش راه رو بهت نشون می ده 

در بن بست هم راه آسمان باز است.

 

خواب

یه خواب خوب

کتاب

رویای زندگی

بهت می ده ، از خودش بگیر،

وقتی تو را خلق کرد

تا آخرش هست.

مطیع امرش باش، همه چی داری

 

بعضی وقتها یه لیوان آب خنک تو رو از همه چیز تو این دنیا

 

سلام بر حسین

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
roz

خرم آن بقعه که آرامگه یار آنجاست راحت جان وشفای دل بیمار آنجاست من دراین جای همین صورت بی جانم وبس دلم آنجاست که آن دلبر عیار آنجاست درددل پیش که گویم غم دل باکه خورم روم آنجا که مرا محرم اسرار آنجاست سعدی این منزل ویران چه کنی جای تونیست رخت بر بند که منزلگه احرار آن جاست