اگر کسی را دوست داری رهایش کن !!!!

 

 اگر کسی را دوست داری رهایش کن، سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده (شکسپیر )

دانشجوی زیست شناسی

 اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن ...

 او تکامل خواهد یافت

 

دانشجوی آمار

 اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن ...

اگر دوستت داشته باشد ، احتمال برگشتنش زیاد است و اگر نه

احتمال ایجاد یک رابطه مجدد غیر ممکن است

 

دانشجوی فیزیک

اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن ...

 اگر برگشت ، به خاطر قانون جاذبه است و اگر نه یا

 اصطکاک بیشتر از انرژی بوده و یا زاویه برخورد میان

 دو شیء با زاویه صحیح هماهنگ نبوده است

 

دانشجوی حسابداری

 اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن ...

اگر برگشت ، رسید انبار صادر کن و اگر نه ، برایش

 اعلامیه بدهکار بفرست

 

 دانشجوی ریاضی

 اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن ...

اگر برگشت ، طبق قانون 2=1+1 عمل کرده و اگر نه

 در عدد صفر ضربش کن

 

 دانشجوی کامپیوتر

 اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن ...

 اگر برگشت ، از دستور کپی - پیست استفاده کن و اگر   نه

 بهتر است که دیلیت اش کنی

 

 دانشجوی خوشبین

اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن...

 نگران نباش بر می گردد


دانشجوی عجول

 اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن ...

 اگر در مدت زمانی معین بر نگشت فراموشش کن


دانشجوی شکاک

 اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن ...

 اگر برگشت ، از او بپرس " چرا " ؟

 

دانشجوی صبور

 اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن ...

 اگر برنگشت ، منتظرش بمان تا برگردد


دانشجوی رشته صنایع

 اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن ...

 اگر برگشت ، باز هم به حال خود رهایش کن ،

 اینکار را مرتب تکرار کن


  

زندگی را تو بساز ، نه بدان ساز که سازند و پذیری بی حرف

زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ، زندگی یعنی عشق ، تو بدان عشق بورز . .

 

/ 3 نظر / 9 بازدید

اگر كسي را دوست داري مي تواني ظاهرا رهايش كني، تا فكر نكند در قيد و بند تو گرفتار است.

آرمان

و به این ترتیب همه همدیگر را رها میکنند ![نیشخند] با این تز نسل بشر منقرض میشود.[خرخون]