بی انصافی

 

همبشه از خوبی دیگران دیوار بساز

وقتی در حق تو بدی کردند، فقط یک آجر از دیوار بردار

بی انصافیست اگر دیوار را خراب کنی !!!

 

/ 0 نظر / 11 بازدید