بدون شرح

 نوع نگاه

______________________________________________________________ 

تفاهم، توانایی تحمل تفاوت هاست.

در تمام مراحل ارتباطات زندگی

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
ابراهیم- حاج محمدی

گمـــــان نـــــدارم بـــــدون آنکـــــه برآرم از عمـــق دل من آهی تو را بیفتـــــد به مهـــــربانی به ســـــوی این خستـه دل نگاهی به سنگ حسرت خورد سرم بی شـک آورم رو به هر طرف من مگــــر گشـــائی تــو با نگاهــــی به روی این دلشکستـــه راهی نباشـــــدم جرأتـــــی کـــــه بــــــر ساحـــــت نــــگاه تو ره بیابم تـــــوئــــی کــــه داری ز نیـــــزه داران چشـم های سیه سپاهی جز این ندارم من آرزوئـــی بغـــــل بگـــــیری مـــــرا که چیزی مگـــــر شـــــود از تــو کم در آغوش خود دهی گر مرا پناهی بدم به جسمم به بوسه ای جان که جان نثارت کنم مــــن ارزان مگـــــو گنـــــاهـــــست به گـردن من اگر که سر زد زتو گناهی من آن نباشم که رو بگردانـم از دیـــــارت بـــــه هیـــــچ قیمت تمـــــام عالـــــم اگر بگـــــوید خطاســـــت راهـــت در اشتباهی چرا نبالد به خود زمین چون تو را در آغـوش خویـــــش دارد که آسمـــــان هـــــم ندیـده در کهکشان خود همچنان تو ماهی نیارمــــد اشـــــک چشـــــم من لحــظه ای ببارد همیشه زانرو که در کــــویر دلـــــم دمیـــــده ز عشــــق رویت گل و گیاهی

roz

سلام دوست عزيز ممنون به من سر زديد من نميدونم چرا شما پرسيدي راز آرامش چیه که میخواستی هر چقدر گرون هم باشه بخری چون من نگفتم خريدني هست من هم منظورم جستجوي دروني و همان سكوت است ميشه توضيح بدي چرا اين تصور را كردي از مطالب من؟

سبا

سلام ممنون که سر زدین و ممنون از نسخه ی آرامش بخش و ابدی تون شاد باشید و برقرار و سبزتر از هر چه بهار