یا الله

 

ببین چه پیمانی بستی با خدا در عالم ذر همان روز الست 

که حالا در این عالم دنیا شروع ات در چه زمان و مکانی هست،

 همه امور بدان گونه که می نمایند نیستند

  و حال در این دنیا چه می کنیم ، چکار خواهیم کرد

که در کلاس آخر وجود . آخرت ،

کجا خواهیم بود.

 داستان ثروتمندترین مرد بابل را خوانده باشی . تنبل کلاس . بود . تو بازی کنار میدون ..

 آخرش هم که مثل همه زرنگ یا زور بازو نداشت شغلش شد سنگتراش قبرستان.؟

 همه امور بدان گونه که می نمایند نیستند

  اما.... خدا خواست . تقدیر بود، می گویند قسمت،

 شد ثروتمندترین مرد بابل.. مثل بیل گیتس .. یا ادیسون..

 اینکه یه لیلی دیدی یا یه پهلون یا یه یوسف یا حتی آخرین مدل فلان ماشین..

بگو سبحان الله .. همش از فضل خدای من است..

 اون جاست که اگه فرعون داشت غرق می شد فریاد نمی زد ، موسی ..

فریاد می زد یا الله ، غرق نمی شد.

بگو یا الله

 

همه امور بدان گونه که می نمایند نیستند

 به قول حکیم ملاصدرا «خط نماینده صانع است.»

و تو ای خط خدا ، نقش خدا، تو را می گویم زیبا اندیشِ زیبا سیرت، صورت زیبا نکوست سیرت زیبا بجو

 عاقبت کارُ ببین و عاقبت بخیری بخواه

یا الله عاقبت بخیرمان کن

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
رهـاااا...!

هیچ گاه دلت را به روزگار مسپار، که دریایی از نا امیدی است ، دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است.... دلت پرامید ....