راه آرزوها

 

راه آرزوها

راه رسیدن به آرزوها
گام اول : آرزو کن و بخواه که این قسمت دست من و توست
گام دوم : آرزوی تو بلافاصله در کائنات به حقیقت فیزیکی تبدیل میشه که این قسمت ربطی به من و تو نداره و مسوول تحقق آرزوها خود کائنات است و این که چطور چه وقت و با چه امکاناتی مربوط به خود کائنات است
گام سوم : آماده سازی ذهن و جسم و روان خودمان برای دیدن و مشاهده ی آرزو و در حقیقت انتظار مثبت و اعتقاد کامل ، باید کمترین شکی نسبت به شدنی بودن دو قسمت اول و رسیدن به آرزو هایمان نداشته باشیم .


رعایت مواردی در گام سوم :
به چیزی نگاه کنی یا فکر کنی توی زندگیت بیشتر ظاهر میشه چه خوب چه بد پس :
به چیزهایی که دوستشون نداری و نمی خواهیشون فکر نکن به هیچ عنوان (نه فقط فکر کردن حتی بهشون نگاه هم نکنید)
فقط به چیزهایی که دوستشون دارید و واقعاً می خواهیدشون فکر کنید
قانون جذب آرزوها یه قانون تکی و انفرادی هستش و هر کسی خلبان هواپیمای آرزوهای خودشه پس نمی تونید از این راه برای اینکه دیگرون به آرزوهایی که شما می خواین برسن استفاده کنید
باید تمام حواستون به لحظه ی حال باشه چون اجابت آرزوتون توی همین لحظه ی حال اتفاق می افته . باید اماده باشی تا از فرصتهایی که تو رو به ارزوهات می رسونه یا نزدیک می کنه استفاده کنی
آرزو کن و شعله آرزوت رو در دلت روشن و پایدارنگه دار و تبدیلش به واقیعت رو بسپار به خدا
نگران بزرگی و کوچکی آرزوت نباش چون این ما هستیم که بزرگی و اندازه برامون معنی داره واسه کائنات اندازه وجود نداره چه بسا آرزوهای بزرگت خیلی زودتر از آرزو های کوچیکت بر آورده بشن .
حتی یه روز به مرگت هم مونده فرصت داری که خواسته هات اجابت بشن پس با امید آرزو کن
مراقب فکرت باش چون افکار انرژی تولید می کنن و انرژی افکارت در رسیدن به خواسته ها و آرزو هات موثر فکر هات باید مثبت باشه
برای رسیدن به خواسته هات از راه های جوانمردانه و انسانی استفاده کن چون شاید از راه های دیگه هم بشه سریعتر به آرزوهات برسی ولی آخرش می بینی که یه نقصی داره .
از لحظه حالت استفاده کن چون توی همین لحظه است که آرزوهات اجابت میشه نه فردا و نه دیروز همین امروز .
از هرچیزی که سر راه زندگیت قرار می گیره استقبال کن و لذت ببر چون هر چیزی میتونه راه تو رو به خواسته هات هموار تر کنه .
/ 0 نظر / 11 بازدید