بدون شرح!

 

وقتی "دو کوه" در کنار هم قرار می گیرند، 

خواه ناخواه، 

دره ای عمیق میانشان شکل می گیرد...

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
آشنا

پیشنهاد من اینکه هر دو کمی فرسایش را به خاطر هم تحمل کنند تا فاصله ی میانشون کم بشود. مهربان و فروتن باشند.[خرخون]