می خواهم اندکی بیاسایم!

 

آنقدر زمین خورده ام که بدانم

برای برخاستن

نه دستی از برون

که همتی از درون لازم است!

حالا اما...

نمی خواهم برخیزم!

در سیاهی این شب بی ماه

می خواهم اندکی بیاسایم!

فردا ...!

فردا که برمی خیزم

وقتی که فهمیده باشم...

چرا زمین خورده ام...!!!

« فریبا عرب نیا »

 

/ 0 نظر / 4 بازدید