التماسش کن

 

وقتی روزه ای چه احساس و عطشی داری

این احساس را داشته باش

از این راز در کارها و احساسات بهره بگیر

برای پیروزی و موفقیت می گویند اراده می خواهد

اما برای موفقیت طعم شکست را هم باید خورد

غرورت وقتی شکست، نامرد دیگران نیستند ، نامرد خودت هستی تا خود خدا ندوی

التماسش نکنی نیمه شب

هو رئوف

 

/ 0 نظر / 5 بازدید