یادم باشد

 یادم باشد
کاری نکنم به قانون زمین بر بخورد

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

خطی ننویسم که آزار دهد کسی را

یادم باشد که روزو روزگار خوش است

یادم باشد جواب کین را با کمتر از مهر

وجواب دو رنگی را باکمتر از صداقت ندهم

یادم باشد باید در برابر فریادها سکوت کنم

وبرای سیاهی ها نور بپاشم

یادم باشد از چشمه درس خروش بگیرم

و از آسمان درس پاک زیستن

یادم باشد سنگ خیلی تنهاست

...یادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار کنم مبادا دل تنگش بشکند

یادم باشد مغرورانه، روی زمین راه نروم..

یادم
باشد، وقتی حقی را نمی دهم، بیشتر از آن را جایی دیگر پس می دهم.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید