بهترین باش، بخاطر خدا

 

چه در چشم هایت داری؟

چه در قلبت داری؟

چه در ذهنت داری؟

یک ساعت فکر کردن، برابر 70 سال عبادت

چه در فکرت داری؟

عشق یعنی همین

برای خدا چه داری؟

خدا همه چیز را برای تو آفریده و تو را برای خود

بهترین باش، بخاطر خدا 

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
سحر

خدایا در پی رودخانه ها میدوم و در دو قدمی دریا سایه ترانه هایم را از ماسه ها بر میدارم . من نمی خواهم بی عشق تو زندگی کنم .خدایا بی عشق تو هرگز هرگز .