نسبیت با خدا

 

کودکی پابرهنه روی برف ایستاده بود و به ویترین مغازه نگاه می کرد زنی او را دید و برایش کفش و لباس خرید کودک گفت: شما خدا هستید؟ زن گفت: نه من بنده ی خدا هستم کودک گفت: می دانستم با خدا نسبتی دارید...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید