محدودیت

 

 

بزرگترین محدودیت ها، حدودی است که انسان بر خویشتن تحمیل می کند .

 

" مارک فیشر "

 

همون با تجربه میگه :

 

بزرگترین مانع کامیابی ، مانعی ذهنی است .

 

" مارک فیشر "


/ 0 نظر / 4 بازدید