راه رهایی جهان «عشق و قدر دانی» است.


آنچه در قلب ما می گذرد، بر روی کل حیات و خلق دنیای فردای ما تاثیر دارد

قدرت کلام در احیای حیات بسیار قدرتمند است.در مورد سپاسگذاری و تاثیر آن در رسیدن به نتایج بسیار موفق شده اید .هر چیزی که در عالم وجود دارد دارای فرکانس مخصوص به خود است.

عشق و قدر دانی باعث بوجود آمدن شادمانی می شود.اینکه چقدر شاکر خداوند هستیم و چقدر عاشقانه به همه چیز نگاه می کنیم باعث بوجود آمدن ارتعاشات شادی در بدنمان می شود.


/ 2 نظر / 4 بازدید
لیلی

سلام باهاتون کاملا موافقم! [گل]

مینا

سلام.به منم سربزن ونظرتودرباره تبادل لینک بگو