بهترین دوست!

 

 

پیرمردبه من نگاه کردو پرسید
چندتادوست داری؟
گفتم چرابگم ده یابیست تا...
جواب دادم فقط چندتایی


پیرمردآهسته و درحالیکه سرش را تکان می داد گفت:
تو آدم خوشبختی هستی که این همه دوست داری
ولی در مورد آنچه که می گویی خوب فکر کن
خیلی چیزها هست که تو نمی دونیدوست فقط اون کسی نیست که
تو بهش سلام می کنی
دوست دستی است که تو را از تاریکی
و ناامیدی بیرون می کشد
درست هنگامی دیگرانی که تو آنها را دوست
می نامی سعی دارند تو را به درون آن بکشند

دوست حقیقی کسی است
که نمی تونه تو را رها کنه
صدائیه که نام تو را زنده نگه می داره
حتی زمانی که دیگران تو رابه فراموشی سپرده اند.

اما بیشتر از همه دوست یک قلب است
یک دیوار محکم و قوی
درژرفای قلب انسان ها
جایی که عمیق ترین عشق ها از آنجامی آید!
پس به آنچه می گویم خوب فکرکن
زیرا تمام حرفهایم حقیقت است .


و فرزندم یکباردیگرجواب بده
چندتادوست داری؟
سپس ایستاد و مرا نگریست
درانتظار پاسخ من
بامهربانی گفتم
اگرخوش شانس باشم...فقط یکی
و آن توییبهترین دوست کسی است که شانه هایش را به تو می سپارد
درتنهائیت تو را همراهی می کند
ودرغمها تو را دلگرم می کند
کسی که اعتمادی راکه بدنبالش هستی به تو می بخشد
وقتی مشکلی داری آن راحل می کند
و هنگامی که احتیاج به صحبت کردن داری
به تو گوش می سپارد

وبهترین دوستان عشقی دارند که نمی توان توصیف کرد
غیرقابل تصوراست
****

چقدرخداوند بزرگ است
درست زمانی که انتظاردریافت چیزی را از او نداری...

بزرگترین
مهربانترین
بخشنده ترین
دوستت دارم
لحظه ای ما را به خودمان وا مگذار

«از پنجره روزگار به درخت عمر که مینگرم / خوش تر از یاد خداوند ثمری نیست»

الهی و ربی من لی غیرک


 

/ 0 نظر / 4 بازدید