دعایی خیر برای ..........شبهای قدر

 

خدایا

موسی کلیم الله خودت

یه روزی دوباره تو کوه طور سوالی کرد

این حضرت چقدر سوال داشت

من که بیشتر از اون حضرت

همنشین من کیه در بهشت

فرمودی یه  قصاب همون در اهل و دیار خودت

موسی گفت خدایا من که تو این همه آزمایش به قول معروف این همه زحمت، همنشینم یه قصاب...؟

خدای مهربونمون فرمود که برو بیشتر تحقیق کن که چرا؟

داستان رو خودتون کامل می دونید اگه نمی دونید برین به قول خدا تحقیق کنید.

 ته داستان رو بگم که همش از دعای مادر بود....  

 

خدایا برای همه خوبانت خیر می خوام برای نا خوبانت هدایت خودت

 

خدایا آن که دستم بگرفت و پا به پا برد.

مادر

دعاگوی طفلشه خدا

خداآآآآآآآ

برای پدرم همنشین مولایم علی(ع)

همنشین و هم سخن سالار شهیدان

حضرت امام حسین (ع)

با نام نیکت یا حسین

دوست دارم زیر پات بشینم  الهی

یا حضرت عباس (ع)

مادرم

 و

همسر آیندم

الهی همنشین خانم حضرت فاطمه زهرا (س) باشند

 

 

علم روانشناسی می گوید، که 

آن چه را که دوست داری را

تقدیس کن

 

و در این شبهای قدر

و ،

هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

خدایا همنشین خوبانت کن

در این کمال همنشینی دنیوی و اخروی

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید