گاهی گمان نمیکنی ولی میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود! گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست! گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود! گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست! گاهی تمام شهر گدای تو می شود!!! < شریعتی > 

پروردگارا تو که به فکر و روزی دهنده همه هستی

می شد همه چی درست شود.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید