به قدر نیاز و به قدر طاقت

 

امام علی (ع) میفرماید:آنقدر عبادت کن که به خدا نیاز داری.آنقدر گناه کن که طاقت آتش داری.آنقدر برای آخرت تلاش کن که در آخرت می مانی.آنقدر برای این دنیا تلاش کن که در این دنیا می مانی.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید