دلی لبریز از محبت خدا، دعای من ، برای شما

همه چیز در دست خداست

 اراده خدا می تواند ناممکن ها را ممکن سازد

آنچه را به عقل ما جور در نمی آید انجام دهد

خدایا لحظه به لحظه به تو محتاجم

کمکم کن

چون فقط تو می توانی و تو می دانی

هر چه عمیق تر ، آرام تر و متواضع تر

تاکنون جملات زیبای زیادی از بزرگان نقل شده اما من آنچه را خود آزموده ام نقل می کنم برایتان

چونکه رسم عاقلی بر اینست که:

 عاقل آنچه را که می داند ، نمی گوید ؛ ولی آنچه را که می گوید ، می داند!

انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است!

داشتن پشتکار ، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است!

خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار !

محبت

/ 0 نظر / 9 بازدید