غرور

دخترک رفت ولی زیر لب این را میگفت :
" او یقینا پی معشوق خودش می اید "
پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود :
" مطمئنا پشیمان شده برمیگردد "
.
.
عشق قربانی مظلوم " غرور " است هنوز...

/ 0 نظر / 4 بازدید