یادت باشد مهربانی

 

وقتی با والدین خود مهربان باشی با آنان نرم و آرام و ملایم و مهربان سخن بگویی و رفتار کنی.آنگاه که تو ناتوان بودی آنان تورا از مهر و محبت خویش سیراب کردند تا تو را توانگر ساختند و اینک تو آنان را از محبت خود سیراب کنی.

وقتی با همسایه،همکلاسی،همکار با همه و همه با هر که می بینی خوب و مهربان باشی و همواره یادت باشد که آنان فامیل های دور تو هستند از یک پدر و مادر(آدم و حوا). و یادت باشد که خداوند در آفرینش دیگران همانقدر عشق صرف کرده است که در آفرینش تو.وقتی با محبت به خلق خدا،خداوند را خشنود سازی.

وقتی مراقب باشی از شیطان آشکار و بزرگ درونت که فرمود در سوره یس ای بنی آدم شیطان عدو مبین و آشکار شماست.در افکارت بر دیگران سو ظن و بدگمانی نداشته باشی و فکر بد نکنی.وقتی مراقب کلامت باشی دروغ نگویی،غیبت نکنی،تهمت نزنی،کسی را نرنجانی.مسخره نکنی.دشنام ندهی.وقتی مراقب رفتارت باشی که از صراط مستقیم دور نشی،از حلال خداوند فاصله نگیری.

وقتی واجبات را عمل نمایی تمام و صحیح و کامل.وقتی گناهان را، تمام گناهان را ترک کنی.وقتی از گناهانی که در گذشته انجام داده ای توبه کنی.وقتی به بخشایش و رحمت خداوند امیدوار باشی.

امیر المومنین علی علیه السلام فرمود:هرکس رابطه خود با خدا را خوب کند،خداوند رابطه او با مردم را خوب می کند.

وقتی برای نمازت ارزش قائل باشی.وقتی برای خداوند و یاد او در اول وقت ارزش قائل باشی و نمازت را همیشه اول وقت بخوانی.وقتی نمازت را با طمانینه و آرامش و تمرکز بخوانی.

وقتی با خواندن قرآن به سخنان خداوند گوش دهی، هم از زیبایی الفاظ آن بهره مند شوی و در جانت نفوذ کند و هم از معانی والای آن بهره بگیری.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید