دنبالش نگرد.

 

دیدی چیزی رو گم می کنی، می گردی پیداش نمی کنی، خسته می شی، ولش می کنی،

داره کارهای دیگتو می کنی، اینطوری می گم، بی خیالش می شی، داره زندگی تو می کنی، یه هو جلو چشمته، می گی ای بابا چقدر دنبالت گشتم ، کجا بودی.

شاد میشی یا اون موقه لازم نداری، ولی باز برش می داری یه جای می زاریش که لازمش داشتی دیگه اینقدر نبالش نگردی.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید