قلبت مثل قلب خدا همه را دوست دارد..

 

دوست دارم بگم در پناه خدا باشی گلم..

گلم یعنی هم خودم گلم.. هم تو گل منی..

گل خدا

درونت شده لبریز محبت ، از او همان طراوت که در اوست..

وقتی بگی خدایا قلب مرا بگیر و قلب خود را به من عطا کن..

قلبت مثل قلب خدا همه را دوست دارد..

 

تو جنگ و دعوا هیچکی برنده نیست.. بشین دو تا فیلم عاطفی خوب ببین.. هر چی کارگردان موخ خرابه شده فیلم ساز..

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید