خاک شو تا گل برویی...


خاک شو  تا گل برویی...

خاک چرا سبز می شود ؟ زمین چرا مزرعه یا باغ می شود ؟

چون تسلیم است، تسلیم زارع یا باغبان . وقتی آن را شیار می زنند ، زیر بار می رود، بر خلاف سنگ.

یعنی وقتی می خواهند در دل آن بذر یا نهال بکارند، تسلیم است و می پذ یرد بر خلاف سنگ .

وقتی آ ب وکود به آن می دهند  می پذیرد و پس نمی زند ، بر خلاف سنگ.

مولانا همین ویژگی خاک را دیده بود که می گفت:خاک باش! یعنی مثل خاک تسلیم باش .

چون خاک به خاطر همین تسلیم بودن است که در موسم بهار سبز و خرم می شود و از دل آن انواع گل ها و ریاحین سر می زند.


در بهاران کی شود سرسبز سنگ

                                                  خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ

سا ل ها تو سنگ بودی دل خراش

                                                   آزمون را یک زمانی خاک باش

 

و یادمان باشد آنچه دین از ما میخواهد همین خاک بودن است،یعنی خاکی بودن و تسلیم بودن است. اساسا دین چیزی جز تسلیم نیست.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید