رها از من و تو

 

می خواهی ، دلی نشکنی، در این مسیر هر روز زندگی،
همه را تأیید می کنی، به گمان اینکه دلش را نشکستی،
آه ، نمی دانی که به قیمت شکستن خودت، او را تأیید می کنی،
با تایید. تمام می شود. به نام تو ، هر چه هست.

آینه دوست، آینه جمع می شوی،
نمی دانی که کلید شکست تأیید، و رازی نگه داشتن همه است.
همه خوبند،
خبر ات نیست، خوب تر از خوب تر از خوب تویی.

رها باش و با همه خوب، اما
همه را رها کن.
همه اوست. او یکتای، یگانه، تنها، ........ بی نیاز از من و تو


/ 1 نظر / 5 بازدید

دیگران را ببخش نه، چون آنها لایق بخشیده شدن هستند بلکه چون، تو لایق آرامشی