خوش دل باشید..

 

پیشاپیش بهار بر همگان مبارک

خوش دل باشید..

 

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی   که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش   که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی   وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است   حیف باشد که ز کار همه غافل باشی نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف   گر شب و روز در این قصه مشکل باشی گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست   رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد   صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی

/ 0 نظر / 4 بازدید