بُرد و مات ما ز توست ای خوش صفات

 

ما چو شطرنجیم اندر بُرد و مات. بُرد و مات ما ز توست ای خوش صفات.

نا راحتم از این رُخ که کیش داده . نمی دونم که اون همش یه مهره این شطرنج زندگیه.

خدایا تو کیش که هیچ ماتم هم کنی، انا تسلیم.

راضیم به رضای تو ..

/ 0 نظر / 4 بازدید