"آدم‌ها مثل ِ کتاب‌ها هستند"

 

  بعضی آدم‌ها جلدِ زرکوب دارند،

 بعضی جلدِ ضخیم و بعضی نازک،

 بعضی آدم‌ها ترجمه شده اند،

 بعضی از آدم‌ها تجدیدِ چاپ می‌شوند،

 و بعضی از آدم‌ها توقیف

 و بعضی از آدم‌ها فتوکپی ِ آدم‌های ِ دیگر اند.

 بعضی از آدم‌ها صفحاتِ رنگی دارند،

 بعضی از آدم‌ها تیتر دارند، فهرست دارند،

 و روی پیشانی ِ بعضی از آدم‌ها نوشته اند:

 حق ِ هر گونه استفاده ممنوع و محفوظ است.

 بعضی از آدم‌ها قیمتِ روی ِ جلد دارند،

 
 بعضی از آدم‌ها با چند درصد تخفیف به فروش می‌رسند،

 و بعضی از آدم‌ها بعد از فروش پس گرفته نمی‌شوند.

 بعضی از آدم‌ها را باید جلد گرفت،

 بعضی از آدم‌ها را می‌شود توی ِ جیب گذاشت!

 بعضی از آدم‌ها نمایش‌نامه اند و در چند پرده نوشته می‌شوند.

 بعضی از آدم‌ها خط خوردگی دارند،

 بعضی از آدم‌ها غلطِ چاپی دارند.

 بعضی از آدم‌ها را باید چند بار بخوانیم تا معنی ِ آن‌ها را بفهمیم.

 و بعضی از آدم‌ها را باید نخوانده دور انداخت.

 کتاب‌ها مثل ِ آدم‌ها هستند.

 بعضی از کتاب‌ها برای ِ ما قصه می‌گویند تا بخوابیم.

 و بعضی قصه می‌گویند تا بیدار شویم،

 بعضی از کتاب‌ها تنبل هستند.

 
 بعضی از کتاب‌ها تقلب می‌کنند،

 بعضی از کتاب‌ها دزدی می‌کنند!

 بعضی از کتاب‌ها به پدر-و-مادر ِ خود احترام می‌گذارند.

 و بعضی حتی اسمی هم از پدر-و-مادر ِ خود نمی‌برند.

 بعضی از کتاب‌ها هرچه دارند، از دیگران گرفته اند.

 بعضی از کتاب‌ها هرچه دارند به دیگران می‌بخشند.

 و بعضی از کتاب‌ها فقیر اند و بعضی گدایی می‌کنند.

 بعضی از کتاب‌ها پرحرف اند، ولی حرف برای ِ گفتن ندارند،


 و بعضی ساکت و آرام اند ولی یک عالم حرفِ گفتنی در دل دارند.

 بعضی از کتاب‌ها بیمار اند،

 بعضی از کتاب‌ها تب دارند و هذیان می‌گویند.

 بعضی از کتاب‌ها، کودکانه و لوس حرف می‌زنند.

 و بعضی از کتاب‌ها فقط غر می‌زنند و نصیحت می‌کنند.

 بعضی از کتاب‌ها پیش از تولد می‌میرند.

 و بعضی تا ابد زنده هستند

 "زنده یاد قیصر امین پور"

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
فریوگ

این نیز بگذرد. از سایت من دیدن کن یه سایت فروشگاهیه. اگه چیزی لازم داری سفارش بده برات بیارن دم در خونه تون. هوا سرده. تو این سرما و شلوغ پلوغی کجا می خوای بری خرید؟ هلک و هلک راه می افتی می ری خرید سرما می خوری... من دوستت دارم که می گم.

فرانسیس

عالی بود . و جای قیصر عزیز خالی است