بدون شرح

خشونت ؟؟؟؟؟

محبت

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
سادات

خیلی خوشگل بود . دقیقا جواب درگیری ذهنی من است . لطفا باز هم مطالبی از این دست بگذارید تا تمرین کنم یاد بگیرم و بتوانم عزت نفسم را که از دست داده ام به خود برگردانم بتوانم یاد بگیرم ... اجرتان با خودش که تنها او می تواند جبران محبت های بی چشم داشت را بکند .[گل][لبخند]