خدای من !! رهایم نکن...

 

خدای من !! خطا از من است، می دانم.

از من که سالهاست گفته ام "ایاک نعبد"،

اما به دیگران هم دلسپرده ام.

از من که سالهاست گفته ام " ایاک نستعین"

، اما به دیگران هم تکیه کرده ام.

اما رهایم نکن... بیش از همیشه دلتنگم...

به اندازه ی تمام روزهای نبودنم...

/ 2 نظر / 6 بازدید
آشنا

رهایم نکن ... بیش از همیشه دلتنگم

.

ممنون از مطالب زیباتون.موفق باشید.