خدا یارتون

این جمله ها خیلی آرامش بخشه دوسشون دارم*

 

خودت را که به خدا سپردی؛

  دیگر نگران هیچ طوفانی مباش،،،،

کشتی نوح را یک غیرحرفه ای ساخت وکشتی تایتانیک رایک حرفه ای......!!!

 

 **********************************

 باور نمیکنم که خدا هیچگاه به ما بگوید نه !!!

 

خدا ســـــه گزینه دارد :

آری ؛

باشه ولی الان نه .....؛

پیشنهاد بهتــــــری برایت دارم ... فقط صــــبور باش .

 

***********************************

 

چه بسا خداوند هر گره ای که در کار ما می اندازد همچو گره های قالی باشد که نهایتا قصد دارد با آنها نقشی زیبا را بیافریند.

/ 0 نظر / 13 بازدید