اندرز امام باقر (ع)

 

اندرز امام باقر (ع) به یکى از اصحابش به‏ نام جابر بن یزید جعفى :

بدان که تو دوست و یار ما محسوب نخواهى شد تا چنان شوى که اگر تمام‏ همشهریانت گرد آیند و یک زبان گویند که تو مرد بدى هستى مایه اندوه تونگردد و اگر همه گویند تو مرد نیکى هستى موجبات شادى تو فراهم نشود.

 


/ 0 نظر / 10 بازدید