بی نهایت

 

 

کردار انسان بهترین مفسر اندیشه های اوست

/ 2 نظر / 5 بازدید
ندا

♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★ * [گل]   *  ★   ★ ♡ *  ★    [گل]  ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆[گل] ★ * [گل]★  *  ☆ ★  ♥  *  ★  [گل] ★ ★ [گل] * ♡  ☆      ★  [گل]♥   ☆ * ★  * ♥ ★

ندا

سلام به روزم [گل]