مثل حجابت As veil

 

سکوت و حیاء تو

 

ماه و دیدی تو تاریکی آسمون

شب تار آسمون مثل حجابت

صورتت میشه ماه

Face like the moon

خدا لیلی من کجاست

صبر و آه من،

همون دلگیری شبه

اشکم شبنم روی برگ

...

خدا تو که مهربونی

دوست دارم خدا

تو نقاش

 

بالاترین و مهربانترین بعد خودت

مادر

 

 یا علی چقدر خوبه اینجا ایرانه

رضا چه محربونه

محسنت سلام می رسونه

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید