جلوتر از زمان رفتن یعنی ...

 

جلوتر از زمان رفتن یعنی ...
دست نوشته | جلوتر از زمان رفتن یعنی ...
 
جلوتر از زمان، یعنی پشت و روی دنیا را دیدن !! کشف کردن، آفریدن، زندگی کردن و....
 

می دانی! جلوتر از زمان رفتن
یعنی بیش تر دوست داشتن، بیش تر مهربان بودن!

جلوتر از زمان رفتن
یعنی بیش تر گام برداشتن، تلاش کردن
لحظه های شاد را بیش تر دیدن
خنده ها را بیش تر کردن

جلوتر از زمان،
یعنی بیش تر حس کردن، نگاه کردن
حتی بیش تر شکرگزار بودن

جلوتر از زمان،
یعنی، پشت و روی دنیا را دیدن!
کشف کردن، آفریدن، زندگی کردن

جلوتر از زمان
یعنی از عشق هم پیشی گرفتن!

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
هیبت الله

با سلام مطالب متفاوتی میگویی.در این مورد من نیز متنی روی وبلاگم کذاشته ام. جالبه،نظر شما چیه؟