قدر دان دنیای نسبی باش

 

 قدردان دنیای نسبی باش، اگر دنیا صدرصدی بود، در ناامیدی بازگشتی نبود. (خودم)

 هیچ چیز در این دنیا واقعا خراب نیست
حتی ساعتی که از کار افتاده در روز ۲ بار ساعت رادرست نشان میدهد. (روبرت کوئی لی)

 

 من از ابر خوشم نمی آید،

از باران خوشم می آید.

از جستن شتابان فوّاره خوشم نمی آید،

از آن هنگام که قامتش را برای بازگشتن خم میکند،خوشم می آید. (توماس ادیسون)

 

 از زندگی نترس.باور داشته باش که زندگی ارزش  زیستن را دارد.و این باور به تو کمک می کند تا به آن تحقق  بخشی. (دکتر علی شریعتی)

 

 یا به اندازه آرزوهایتان تلاش کنید،

 یا به اندازه تلاشتان آرزو… (ویلیام جیمز،روانشناس)

 

 انتخاب با توست،

 می توانی بگویی : «صبح به خیر خداجان!» یا

 «خدا به خیر کند ـ صبح شده !»  (شکسپیر)

 

در دنیا سه دسته افراد وجود دارند:

 نوع اول آن هایی هستند که موجبات اتفاقات را  فراهم می آورد

 نوع دوم آن هایی هستند که صرفا” نظاره گر اتفاقات هستند.

 و دسته ی سوم آن هایی هستند که می پرسند : «چه شده است؟»

 (وین دایر)

 

 بودا: هر آنچه هستیم نتیجه افکاری است که داشته ایم

 .

اگر به جای شکایت برای چیزهایی که

دارید قدردانی کنید احساس بهتری پیدا

میکنید واین باعث جذب چیزهای بهتری

  به سمتتان میشود .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید